ff
 

© Lokala partiet i Heby kommun

Alla människors är lika mycket värda!


Effektivitet - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. För oss är resultatet viktigare än vägen dit. Vi söker den enkla och raka lösningen utan fördyrande omvägar. Insatsen ska träffa rakt på problemets kärna till lägsta kostnad.


Ansvar - Lokala partiet tar ansvar. Vi vill ta ansvaret för att  först få kommunens ekonomi i balans och därefter att äntligen åstadkomma GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.


Engagemang - Vi är lyhörda, motiverade och ser möjligheter. Lokala partiet jobbar för lösningar utan ideologiska låsningar.


Entreprenörskap - Vi är kreativa, inspirerar till nya idéer och vågar prova nya lösningar.


Kompetens - Lokala partiet satsar på kompetenta medlemmar, som kan tänka själva och finna relevanta lösningar.


Prestigelöshet - Lokala partiet uppskattar alla goda idéer och uppslag. Vem som kommer med idén är inte viktigt, bara idén är bra.LP_HEM.html

Vår värdegrund