Tärnsjö

Din kontaktperson i Tärnsjö:

Håkan Bengtzon, arligbo@gmail.com


Detta vill vi arbeta för i Tärnsjö:

  1. Förbättra kollektivtrafiken och vägstandarden i riktning Uppsala.

  2. Bygga fler bostäder och öka utbudet av industrimark.

  3. Vi vill uppmuntra nyetablering av företag på kommunal mark.


Vad säger folk i Tärnsjö om sitt samhälle?

Tärnsjö är det lilla samhället i kommunens nordvästra hörn, där lugnet råder över allt annat, där närheten till naturen är slående och där boendepriserna saknar motstycke. Att man kan få så mycket hus och mark så billigt är nästan obegripligt. Samhället har mer affärer och service än man först kan tro. Föreningslivet och det lokala engagemanget är starkt utvecklat. Här är folk engagerade. Därför är det också lätt att knyta kontakter. I Tärnsjö finn ett av kommunens bästa äldreboenden, Liljebacken. Det är verkligen bra!

Men allt är inte lyckan. Kollektivtrafiken och vägarna till och från skulle kunna vara så mycket bättre. Vi känner mer samhörighet med Sandviken, än med övriga större orter. Service, som affär och handel är tillfredsställande. Den kommunala servicen, ex. parker, kunde rimligen vara mer offensiv. Sen har vi ju myggen, dessa många och mycket trivsamma husdjur…Kollektivtrafiken måste bara förbättras. Vägstandarden i riktning Uppsala måste också förbättras. Till sist, man måste tydligare och duktigare uppmuntra nyetablering av företag på kommunal mark och marknadsföra detta.© Lokala partiet i Heby kommun

LP_HEM.html