Lokala Partiet i Heby kommun är ett tvärpolitiskt parti och finns inte på någon vänster - höger skala.

Vi är i ett handlingskraftigt lokalt parti som vill och kan utveckla Heby kommun till att bli den växande Framtidskommunen den borde vara med:

Välkommen till Lokala Partiet

som byter stagnation mot

tillväxt för Heby kommun!

Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar

  1.   Pendlingsavstånd till storstaden Uppsala och Mälardalen

  2.   Goda kommunikationer

  3.   Attraktivt boende för såväl unga som gamla

  4.   Bra skolor och barnomsorg

  5.   Rikt fritidsliv med närhet till både vatten och skog

2017 - 10 - 05

 

Heby kommuns största utmaning är den åldrande befolkningen med minskade skatteintäkter och ökande utgifter.

  Lokala Partet verkar för: 

  1.   Kraftigt ökad inflyttning

  2.   Nya bostäder

  3.   Smart marknadsföring

  4.   Effektivisering

   av kommunen.


Då först kan Heby kommun bli långsiktigt välmående.

LP på din ort

© Lokala partiet i Heby kommun

Vad har Lokala partiet åstadkommit ?

2006 - 2010

2010 - idag