Huddunge


Din kontaktperson i Huddunge:

Gunnar Johansson, gunnar.johansson49@hotmail.se


Detta vill vi arbeta för i Huddunge:

Bygga fler bostäder, framför allt äldrebostäder, och öka utbudet av industrimark.

Utöka busstrafiken så att gymnasieelever kan pendla.

Förbättra vinterväghållningen.


Vad säger folk i Huddunge om sitt samhälle?

Det här är byn med kyrkan mitt i samhället, med byn mitt i kommunen och med kommunen mitt i Sverige. En stilla idyll. Natur, djurliv, harmoni och ett synnerligen starkt byengagemang hos folk. Samarbetsviljan är stor. Vi har tvingats slåss om och om igen för vår bygd. Ock vi har alltid vunnit! Människors kämpaglöd är därför utmärkande. Men, dessvärre, kommunen ser oss som en ”paus i resan”. Men vi betyder mer än så. Genom vårt centrala läge har vi kommunens enda ambulansstation. Kommunikationerna kan bara bli bättre. Men hur mycket vill kommunen, vägverket och bussbolagen? Vi kan inte uppfatta det på annat sätt än att kommunen inte tar sitt ansvar på allvar. Vinterväghållningen t.ex. är rimligen inte fullt godkänd. Vi har för få arbetstillfällen. Bygg äldrebostäder, så att barnfamiljer lättare kan bosätta sig i byn. Dessutom är det angeläget att kommunen underlättar avstyckning av mark och byggnation. Busstrafiken måste kraftigt förbättras, så att gymnasieelever kan pendla.


© Lokala partiet i Heby kommun

Gunnar