Heby


Dina kontaktpersoner i Heby:

Charlotte Wall, charlotte@wall.se

tel. 0224-30432

Anneli Johansson, anneli@acklimat.se

tel. 0224-31437

Ulf Mattson, ulfmattson@hotmail.se

Christer Johansson, christer@acklimat.se

Detta vill vi arbeta för i Heby:


  1. Bygga fler bostäder och öka utbudet av industrimark.

  2. Uppmuntra nyetablering av företag på kommunal mark.Vad säger folk i Heby om sitt samhälle?

Det som är bra med Heby är den geografiska närheten till överallt. Till Arlanda och Stockholm, till Uppsala, Sala och Enköping och till London. Serviceutbudet som exempelvis vården och apoteket, banker och post och de nödvändigaste butikerna är tillfredsställande. Kommunikationerna med buss är goda, utom till Enköping. Bra att det finns järnväg och en station med pendeltrafik. Föreningslivet är förhållandevis rikligt och alla känner alla. Därför upplevs också tryggheten som god. Folk är stolta över Heby-fotbollen och brottningsframgångar. Den stora sågen ses som mycket betydelsefull. Äldreboendet i Heby, Tegelbacken, är bra.

Men Heby har också sina brister. Samhället är geografiskt utbrett med ”bostadklumpar” här och där, som vore det en stad. Men det är det minsann inte. Se bara, det finns inget systembolag och inget hotell. Visst har vi ett fik, men tänk om det var öppet också. Och vilken restaurang går du till på kvällen? (Jag behöver ingen restaurang, sa en. Jag går till Centrumkyrkan mitt på centrala Torget istället.) Bilden av centrum uppfattas som dålig, framför vissa. Här händer inte ett spår, fyller några andra i. Föreningslivet är ganska omfattande, men samtidigt säger man att det råder ett bristande eller till och med dåligt samarbete mellan föreningarna. Här finns för få bostäder och industrimark, vilket hämmar såväl inflyttning som etablering av företag. Och vilken genomfart! Se på silon! Värst i Sverige! Men vänd på det. Silon skulle kunna bli Sveriges bästa träningsarena för bergs- och väggklättrare.

© Lokala partiet i Heby kommun

Charlotte

Anneli

Ulf

Christer