ff
 

Förtroendevalda

© Lokala partiet i Heby kommun

Kommunstyrelsen:

Monica Brode

Mats Carlsson (ersättare)


Nämndeman Uppsala tingsrätt:

Anneli Johansson


Fullmäktige:

Charlotte Wall

Roland Back

Torbjörn Ivarsson


Kultur-och fritidsnämnden

Torbjörn Ivarsson (ordförande)


Vård-och omsorgsnämnden

Ljiljana Micic

Ulf Mattsson (ersättare)


Utbildningsnämnden:

Linda Allfjord (ersättare)


Bygg - och miljönämnden

Christer Johansson

Gunnar Johansson (ersättare)


Samhällsbyggnadsnämnden

Roland Back (ersättare)


Revisionen:

Ulf Fahlstad


Valnämnden:

Mats Carlsson


Krisledningsnämnden:

Monica Brode


Tämnarens vattenråd:

Torbjörn Ivarsson


Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggningar:

Ljiljana Micic


Demokratiberedningen:

Monica Brode


Hebyfastigheter AB

Snezana Oscarsson (ordförande)

Bo Ekroth (ersättare)


Sala Sparbank

Anneli Johansson (huvudman)


Vafab Miljö AB

Gunnar Johansson (ombud)


Upplands Energi

Torbjörn Ivarsson (ersättare)


Fastighetsbildningslagen, gode män för tätortsförhållanden samt gode män för jordbruks -/ skogsbruksförhållanden

Gunnar Johansson (god man i båda avseendena)


Dalälvens vattenvårdsförening

Gunnar Johansson (kontaktman)
LP_HEM.html
LP_HEM.html