Kommunplan 2013 för Heby kommun skall behandlas av kommunfullmäktige under hösten 2013. Lokala Partiet kräver att kommunplanen kompletteras med en konsekvensanalys som då kommer att visa att Heby kommun inte kommer att kunna fortsätta som en livskraftig självständig kommun om inte mycket kraftfulla åtgärder vidtas snarast.

För att politiker och invånare i kommunen skall bli upplysta om allvaret i Heby kommuns situation har Lokala Partiet i Heby kommun publicerat nedanstående i Västra Uppland den 10 oktober 2013.
LP_HEM.htmlAnnons_10_okt._2013_files/Sida%201E.docx
LP_HEM.html